Více než stavební firma

Vítejte

„Přebíráme odpovědnost za udržitelnost našeho jednání v podnikatelské, ekologické a sociální oblasti.“
Vedení společnosti GOLDBECK

Náročná architektura – hospodárně postavená

Komplexní stavební řešení pod jednou střechou

GOLDBECK staví na základě průmyslově prefabrikovaných systémových stavebních dílů rychle, hospodárně, na klíč. Jednotlivé prvky našeho systému jsou přitom flexibilně navzájem přizpůsobeny tak, že umožňují vysokou míru volnosti při plánování.

Produktové portfolio společnosti GOLDBECK

Kompetence v plánování, koncepci a péči

Průmyslové služby pro budovy

Již v rané fázi plánování nemovitosti se vytvoří základy pro optimální koncepci používání a dlouhodobou ekonomičnost. Osmdesát procent nákladů na budovu tvoří – v přepočtu na celkový životní cyklus – provozní náklady!