• Udržitelnost pro nás znamená stavět a provozovat budovy připravené na výzvy budoucnosti, zasazovat se o hodnoty, které nás spojují, a zároveň zachovávat přirozený základ života – i pro všechny budoucí generace.
 • Odpovědnost znamená udržitelné chování

  Společnosti jako celku pomáháme funkční, udržitelnou a estetickou výstavbou a zároveň přebíráme společenskou odpovědnost.

   

  Společnost Arabesque, která provádí audit udržitelnosti, udělila společnosti Goldbeck v hodnocení ESG skóre B („silné“). Naše společnost se tak řadí mezi 10 nejlépe hodnocených společností ze sektoru stavebnictví a inženýrství.

  Pustit film

  Udržitelnost se týká nás všech

  Cílem naší společnosti je být v této oblasti nejlepší ve své třídě. To s sebou nese obrovskou odpovědnost a my víme, že v našem odvětví je třeba ještě vykonat mnoho práce. Výzev se ale nebojíme. Neustále se snažíme zlepšovat a rozvíjíme inovativní nápady a řešení, jež mají pozitivní dopad na lidi i životní prostředí.

   

  Ve filmu o udržitelnosti chceme ukázat, jak je pro nás udržitelnost důležitá a jak spojujeme udržitelnost s výstavbou.

  Udržitelná výstavba

  Jak ji uplatňujeme?

  Stavíme systémově, což znamená, že se zdroji nakládáme obzvlášť šetrně. Počínáme si hospodárně a funkčně. Zohledňujeme celý životní cyklus budovy. Udržitelnost je pro nás totiž více než jen pomíjivý impuls.

  Budovy chápeme jako složité produkty, myslíme procesně a stavíme na inteligentním systému. Již při plánování budovy bereme v úvahu i provoz, demontáž a recyklaci materiálu. Budovy GOLDBECK fungují v každé z těchto rovin.

   

  • Efektivní nakládání se zdroji díky prefabrikovaným, štíhlým systémovým prvkům
  • Využívání recyklovatelných materiálů a záměrné usnadňování demontáže
  • Základní zlatý certifikát DGNB pro všechny logistické a výrobní haly, průmyslové parky a kancelářské stavby v systému GOLDBECK
  • Vše na jednom místě: energeticky optimální plášť budovy plus efektivní technika a regenerativní energie

   

  Až o 25 procent méně CO₂

  Při stavbě průměrné kancelářské budovy GOLDBECK vzniká až o 25 procent méně CO₂ ve srovnání s konvenčními železobetonovými budovami – při zohlednění demontáže a recyklace.

  Udržitelné závody

  Také ve výrobních závodech usilujeme o větší udržitelnost.
  • Loni vyrobily fotovoltaické panely namontované v našich závodech 1,987 MWh elektřiny.
  • Přechodem na zelený proud šetříme ročně 1 500 tun CO₂.
  • Průběžně investujeme do ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a podporujeme zdraví zaměstnanců.
  • Naše kantýny sázejí na regionální zemědělce a biozdroje.
  • Naše prostory nabízejí nejen zóny pro pohodu zaměstnanců, ale jsou také domovem rostlin a živočichů zasluhujících ochranu.
  • V závodech Bielefeld, Frankfurt, Hirschberg a Lipsko žije 9 včelích chovů.

  1/2  Závazek k udržitelnosti

  Nadace GOLDBECK

  Naše nadace GOLDBECK se věnuje četným projektům ve vzdělávací, kulturní a sociální oblasti.

   

  Podporujeme spolky, které usilují o větší spravedlnost v přístupu dětí a mladých ke vzdělání. Náš Studijní fond OWL podporuje studenty a profesorská místa na Technologickém institutu v Karlsruhe a na Vysoké škole technické v Ostwestfalen-Lippe.