• Udržitelnost

  Udržitelnost pro nás znamená stavět a provozovat budovy připravené na výzvy budoucnosti, zasazovat se o hodnoty, které nás spojují, a zároveň zachovávat přirozený základ života – i pro všechny budoucí generace.
 • Odpovědnost znamená udržitelné chování

  Společnosti jako celku pomáháme funkční, udržitelnou a estetickou výstavbou a zároveň přebíráme společenskou odpovědnost.

   

  Společnost Arabesque, která provádí audit udržitelnosti, udělila společnosti Goldbeck v hodnocení ESG skóre B („silné“). Naše společnost se tak řadí mezi 10 nejlépe hodnocených společností ze sektoru stavebnictví a inženýrství.

  Udržitelná výstavba

  Stavíme systémově – obzvlášť šetrně tedy nakládáme se zdroji. Počínáme si hospodárně a funkčně. Zohledňujeme celý životní cyklus budovy. Udržitelnost je pro nás totiž více než jen pomíjivý impuls.

  Budovy chápeme jako složité produkty, myslíme procesně a stavíme na základě inteligentního systému. Již při plánování budovy bereme v úvahu i provoz, demontáž a recyklaci materiálu. Budovy GOLDBECK fungují v každé z těchto rovin.

   

  • Efektivní nakládání se zdroji díky prefabrikovaným, štíhlým systémovým prvkům
  • Využívání recyklovatelných materiálů a cílené usnadnění demontáže
  • Předběžný zlatý certifikát DGNB pro všechny haly a kancelářské stavby v systému GOLDBECK
  • Vše na jednom místě: energeticky optimální plášť budovy plus efektivní technika a regenerativní energie.
  Až o 25 procent méně CO₂

  Při stavbě průměrné kancelářské budovy GOLDBECK vzniká až o 25 procent méně CO₂ ve srovnání s konvenčními železobetonovými budovami – při zohlednění demontáže a recyklace.

  • Loni vyrobily fotovoltaické panely namontované v našich závodech 1 094 630 kWh elektřiny.
  • Přechodem na zelený proud šetříme ročně 1 500 tun CO₂.
  • Průběžně investujeme do ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a podporujeme zdraví zaměstnanců.
  • Naše kantýny sázejí na regionální zemědělce a biozdroje.
  • Naše prostory nabízejí nejen zóny pro pohodu zaměstnanců, ale jsou také domovem rostlin a živočichů zasluhujících ochranu.
  • V závodech Bielefeld, Frankfurt, Hirschberg a Lipsko žije 9 včelích chovů.

  1/2  Závazek k udržitelnosti

  Nadace GOLDBECK

  Naše nadace GOLDBECK se věnuje četným projektům ve vzdělávací, kulturní a sociální oblasti.

   

  Podporujeme spolky, které usilují o větší spravedlnost v přístupu dětí a mladých ke vzdělání. Náš Studijní fond OWL podporuje studenty a profesorská místa na Technologickém institutu v Karlsruhe a na Vysoké škole technické v Ostwestfalen-Lippe.