Odpovědnost znamená udržitelné chování

Společnosti jako celku pomáháme funkční, udržitelnou a estetickou výstavbou a zároveň přebíráme společenskou odpovědnost.

 

Společnost Arabesque, která provádí audit udržitelnosti, udělila společnosti Goldbeck v hodnocení ESG skóre B („silné“). Naše společnost se tak řadí mezi 10 nejlépe hodnocených společností ze sektoru stavebnictví a inženýrství.

Kompas udržitelnosti

Kompas shrnuje našich osm priorit týkajících se životního prostředí, sociálních otázek a kvality řízení do akčních oblastí, a to v dvojím smyslu: na úrovni společnosti i na úrovni produktů. Všem – naší interní udržitelné organizaci a díky individuálním produktovým řešením také našim zákazníkům – tak ukazuje cestu k větší udržitelnosti. Je integrován do naší kompasové aplikace a při jednání o projektech nám pomáhá analyzovat a definovat potřeby klientů s ohledem na požadavky udržitelnosti.

 


Akční oblasti našeho kompasu udržitelnosti se mimo jiné opírají o analýzu významnosti se zohledněním cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) a ekologických cílů taxonomie EU. Z těch jsou následně odvozeny cíle uvedené v našem harmonogramu, které platí na úrovni společnosti, produktů i projektů.

Pustit film
Udržitelnost se týká nás všech

Cílem naší společnosti je být v této oblasti nejlepší ve své třídě. To s sebou nese obrovskou odpovědnost a my víme, že v našem odvětví je třeba ještě vykonat mnoho práce. Výzev se ale nebojíme. Neustále se snažíme zlepšovat a rozvíjíme inovativní nápady a řešení, jež mají pozitivní dopad na lidi i životní prostředí.

 

Ve filmu o udržitelnosti chceme ukázat, jak je pro nás udržitelnost důležitá a jak spojujeme udržitelnost s výstavbou.

Udržitelná výstavba

Jak ji uplatňujeme?

Stavíme systémově, což znamená, že se zdroji nakládáme obzvlášť šetrně. Počínáme si hospodárně a funkčně. Zohledňujeme celý životní cyklus budovy. Udržitelnost je pro nás totiž více než jen pomíjivý impuls.

Budovy chápeme jako složité produkty, myslíme procesně a stavíme na inteligentním systému. Již při plánování budovy bereme v úvahu i provoz, demontáž a recyklaci materiálu. Budovy GOLDBECK fungují v každé z těchto rovin.

 

  • Efektivní nakládání se zdroji díky prefabrikovaným, štíhlým systémovým prvkům
  • Využívání recyklovatelných materiálů a záměrné usnadňování demontáže
  • Základní zlatý certifikát DGNB pro všechny logistické a výrobní haly, průmyslové parky a kancelářské stavby v systému GOLDBECK
  • Vše na jednom místě: energeticky optimální plášť budovy plus efektivní technika a regenerativní energie

 

Až o 25 procent méně CO₂

Při stavbě průměrné kancelářské budovy GOLDBECK vzniká až o 25 procent méně CO₂ ve srovnání s konvenčními železobetonovými budovami – při zohlednění demontáže a recyklace.

Udržitelné závody
Také ve výrobních závodech usilujeme o větší udržitelnost.
  • Průběžně investujeme do ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a podporujeme zdraví zaměstnanců.
  • Naše kantýny sázejí na regionální zemědělce a biozdroje.
  • Naše prostory nabízejí nejen zóny pro pohodu zaměstnanců, ale jsou také domovem rostlin a živočichů zasluhujících ochranu.
  • V závodech Bielefeld, Frankfurt, Hirschberg a Lipsko žije 9 včelích chovů.

1/2  Závazek k udržitelnosti

Nadace GOLDBECK

Naše nadace GOLDBECK se věnuje četným projektům ve vzdělávací, kulturní a sociální oblasti.

 

Podporujeme spolky, které usilují o větší spravedlnost v přístupu dětí a mladých ke vzdělání. Náš Studijní fond OWL podporuje studenty a profesorská místa na Technologickém institutu v Karlsruhe a na Vysoké škole technické v Ostwestfalen-Lippe.