Úvodní slovo vedení společnosti

Společné hodnoty sdílíme v našem podniku již od jeho založení v roce 1969. Představují základ našeho rozhodování.

 

Našimi pilíři jsou lidskost, zodpovědnost a nasazení. Tyto tři základní hodnoty charakterizují naši společnost i náš přístup k zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům i zaměstnancům.

 

Směrnice compliance společnosti GOLDBECK obsahuje požadavky na dodržování národních i mezinárodních zákonů, předpisů a etických zásad. Je základem pro další úspěšnou spolupráci a udržitelný rozvoj našeho podniku. Doplňuje Zásady společnosti GOLDBECK, v nichž je uvedena naše filozofie, naše cíle a normy pro naše jednání.

 

Compliance, konání v souladu s pravidly, je úkolem všech zaměstnanců naší společnosti. Proto musejí nadřízení pracovníci nejen jít sami příkladem, ale rovněž zajistit, aby jejich podřízení o směrnici compliance věděli, byli s ní seznámeni a dodržovali ji. K tomu jsou nezbytné osobní pohovory i organizační opatření. Souběžně s tím zavedeme v rámci digitalizace pracovní postupy zajišťující aktuální školení zaměstnanců o směrnici compliance společnosti GOLDBECK.

 

Zde uvedené předpisy jsou přístupné a závazné i pro naše zákazníky a obchodní partnery.

 

Vedení společnosti GOLDBECK zajistí, aby se stanovené normy uplatňovaly v celém podniku a aby se jimi řídili naši pracovníci, zákazníci i subdodavatelé. Porušování směrnice compliance se netoleruje a lze je nahlásit prostřednictvím našeho systému pro oznamovatele.

 

Bielefeld, 3.1.2022

 

Jörg-Uwe Goldbeck

Dodržujeme národní i mezinárodní zákony a jednáme eticky