Tiráž

GOLDBECK GmbH
Ummelner Straße 4–6
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 94 88 - 0

Jednatelé: Jörg-Uwe Goldbeck, Jan-Hendrik Goldbeck, Oliver Schele, Hans-Jörg Frieauff

Rejstříkový soud Bielefeld HRB 7815
IČO: DE 257988400


Podmínky použití: 


Obsah webových stránek sítě GOLDBECK je vytvářen s nejvyšší pečlivostí. Nemůžeme ale vyloučit, že se nevyskytnou ojedinělé chyby. Nemůžeme proto převzít záruku za jejich správnost a úplnost; výjimkou je ručení za záměr a hrubou nedbalost. To platí i pro odkazy na jiné internetové stránky.

 

Sdělení o ochraně osobních údajů:

Zásady ochrany osobních údajů se řídí v celé Evropě nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Nařízení GDPR doplňují zákony jednotlivých zemí. Jde například o nový spolkový zákon o ochraně dat (BDSGneu) a další zákony o ochraně osobních údajů platné v jednotlivých zemích Německa.

Společnost GOLDBECK bere ochranu vaší soukromé sféry a vašich osobních údajů velmi vážně.

S daty, která budou získány během návštěvy naší webové stránky, bude společnost GOLDBECK vždy zacházet jako s důvěrnými a podle platných zákonných ustanovení pro ochranu dat. Ochrana dat a bezpečnost informací jsou neodmyslitelnou součástí naší podnikové kultury.

Údaje o přístupu:

Provozovatel webových stránek, resp. jejich poskytovatel sbírá data prostřednictvím přístupů na stránky a ukládá je jako „serverové soubory protokolu“. Tímto způsobem se ukládají do protokolu následující data:

  • navštívená webová stránka,
  • čas v okamžiku přístupu,
  • množství odeslaných dat v bajtech,
  • zdroj/odkaz použitý pro přístup na stránku,
  • použitý prohlížeč,
  • použitý operační systém,
  • použitá IP adresa.

Získaná data slouží výlučně pro statistické vyhodnocování a zlepšování internetové stránky. Provozovatel webových stránek si ale vyhrazuje právo dodatečně přezkoumat serverový soubory protokolu, pokud by konkrétní znaky naznačovaly protiprávní používání.

Zacházení s osobními údaji

Provozovatel internetových stránek získává, používá a předává vaše osobní údaje dál pouze v případě, že to umožňuje zákon a vy poskytnete souhlas se získáváním dat.

Za osobní údaje se považují veškeré informace, které slouží k identifikaci osoby a podle kterých vás lze vysledovat. Jde například o jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Zacházení s kontaktními údaji

Pokud kontaktujete provozovatele webových stránek prostřednictvím nabízených možností kontaktu, budou vaše údaje uloženy pro účely zpracování a zodpovězení vašich dotazů. Bez vašeho souhlasu nebudou tato data předávána dalším osobám.

Tato webová stránka používá Google Analytics, což je nástroj pro analýzu webu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají v počítači a umožňují analyzování způsobu, jakým využíváte webové stránky.

Informace o využití příslušné webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené prostřednictvím cookie budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Společnost Google bude využívat tyto informace pro vyhodnocení vašeho chování na webové stránce pro účely vyhodnocování, sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webových stránek a pro zajišťování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu.

Společnost Google bude také v případě potřeby předávat tyto informace třetím stranám, je-li to nařízeno zákonem nebo pokud tato třetí strana zpracovává data na základě pověření společnosti Google.
Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google.

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ale,
že v takovém případě nebudete moct využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů získaných o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Získání a používání vaší IP adresy prostřednictvím Google Analytics můžete kdykoliv s následnou účinností odvolat. Bližší informace získáte na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“
pro zajištění anonymizovaného získávání IP adres.

Informace o používání dat společností Google Inc. naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Vaše práva

Podle GDPR máte kdykoliv právo získat informace o vašich osobních údajích (právo na informace podle článku 15 GDPR a §34 BDSGneu).

Dále máte právo na opravení a výmaz údajů (článek 16 a 17 GDPR, §35 BDSGneu).

Práva dotčených osob doplňuje právo na omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR, §35 BDSGneu), právo na vznešení námitky proti zpracováním údajů (článek 21 GDPR, §36 BDSGneu) a právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR).

V případě otázek na téma ochrany dat se obraťte písemně nebo e-mailem na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

GOLDBECK GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ummelner Strasse 4-6
33649 Bielefeld

 

e-mail: datenschutzbeauftragter@goldbeck.de