Logistika a montáž

Nejlépe vyladěno, přesně uskutečněno

Sotva se staveniště objeví, je zase hned pryč – doby výstavby jsou u společnosti GOLDBECK překvapivě krátké. V závislosti na velikosti budovy trvají pouze několik měsíců. To je výhoda pro majitele sousedních pozemků, protože hluk a emise jsou díky tomu omezeny. Výroba, logistika a montáž proto u společnosti GOLDBECK probíhají v dokonalém souladu a často také souběžně. Již v závodu se staráme o to, aby mohla být každá jednotlivá součást systému naložena na nákladní automobil ve správném pořadí pro sestavení. Díky přípravné montáži se připraví jištění proti pádu a pomocné montážní prvky, takže montéři jdou na staveniště přímo a bez časově náročných přípravných prací. Díky tomuto principu nedochází k žádným prostojům. Logistiku staveniště lze dobře plánovat a omezené skladovací plochy na staveništi jsou optimálně využity.