Koncepce Výstavba Následná péče

Komplexní stavební projekty vyžadují různorodé kompetence a 
know-how, které dalece přesahují samotnou realizaci stavby.

Výběr pozemku, plánování objektu dle požadavků zákazníka, plánování rozšíření a uvážení nákladů v průběhu kompletního životního cyklu budovy – než se pro kompletní stavební projekt vytvoří koncepce přizpůsobená zákazníkovi, vyplatí se promyslet nesčetné detaily. Jedná se o tyto požadavky: Hospodárnost, kvalita a rychlost – vždy zaměřené na uživatele a individuálně vybudované. Plánovači společnosti GOLDBECK proto vždy znovu sáhnou po mnohokrát vyzkoušených postupech a stavebních součástech. Základ tvoří systematizované stavební prvky a procesy, speciální výrobny prefabrikátů i know-how pro plánování a vývoj na základě vlastní zkušenosti. 

„Společnost Goldbeck nabízí balíček kompletních služeb. Za pouhých 10 měsíců výstavby vznikla v Kassel-Lohfeldenu nová budova pro naše podnikání. Od plánování až po dokončení stavby se o všechny záležitosti staral kompetentní a sympatický tým.“
Carola Nüßing | Jednatelka společnosti Nüßing GmbH

Společnost GOLDBECK staví s využitím systému

Rychle, hospodárně a ve vysoké kvalitě

Společnost GOLDBECK staví s využitím průmyslově prefabrikovaných konstrukčních součástí vlastní výroby. Přináší to řadu výhod: Všechny prvky – od betonových dílců přes nosné ocelové konstrukce a hliníkové fasády až po okenní prvky – mají přesně definovanou trvalou kvalitu. Vysoké objemy umožňují hospodárnou výrobu. A krátké doby výstavby snižují na staveništi náklady na montáž. Tento systém zároveň poskytuje mnoho technických a tvůrčích možností. Inženýři společnosti GOLDBECK neustále optimalizují součásti systému a postupy, aby mohli zákazníkům nabídnout udržitelné, trvalé a hospodárné nemovitosti. Zajišťujeme kompletní realizaci stavby, a proto nabízíme nemovitosti na klíč k okamžitému používání.

Správa a péče

Efektivnost v rámci stavební etapy a dále

Naše know-how je Vám k dispozici i po dokončení stavby. Naše technické služby, správa vybavení a správa nemovitostí, nabízí dle Vašich přání různé balíčky služeb: Společnost GOLDBECK je kompetentní smluvní partner od údržby, přes úklidové a správcovské služby až po správu nemovitostí.  Příklad energetické efektivnosti: Rozhodující roli má chování uživatelů. Energeticky úsporné budovy jsou komplexní a nejlepších hodnot spotřeby dosahují pouze tehdy, je-li příslušná technika správně obsluhována. Společnost GOLDBECK proto prostřednictvím správy budov nabízí vyškolené smluvní partnery a výhodné balíčky péče o budovu.