Systematická výstavba z dílců. Vlastní nápad znamená rozdíl.

Našim produktem je individuální stavba. Stavíme ji s využitím systému. Systematizované procesy totiž brání výskytu individuálních chyb. A systematizované stavební systémy lze průmyslově prefabrikovat. Při jejich výrobě v našich závodech přitom vždy platí stejné rámcové podmínky. Vaši realizaci nemůže ovlivnit žádný déšť, žádný mráz, žádná chyba provedení. To je oproti tradičnímu způsobu výstavby nepřekonatelná výhoda. A navíc: Standardizována jsou i řešení opakujících se požadavků. Projektanti se vrací k mnohonásobně osvědčeným řešením detailů a průběhům procesů. Šetří se tím čas a zajišťuje se vysoká kvalita. Promyšlená systematika zároveň nabízí nesčetné možnosti kombinací a velkou architektonickou rozmanitost.

  • Individuální plánování staveb na klíč
  • Dlouhodobá péče
  • Systematizovaný způsob výstavby z prvků vlastní výroby
  • Hospodárnost, rychlost, energetická efektivnost, bezpečnost
  • Decentralizovaná síť poboček a provozoven
  • Nezávislá rodinná společnost

Architektura pro náročné

Hospodárné stavby s využitím systému

Paleta našich produktů je široká, ale výchozí bod naší práce zůstává stále stejný: GOLDBECK staví na bázi průmyslově vyrobených systémových dílů, rychle, ekonomicky a s dodávkou na klíč. Jednotlivé prvky našeho systému jsou přitom flexibilně navzájem přizpůsobeny tak, že umožňují vysokou míru volnosti při plánování. Opakující se stavební prvky, které umožňují hospodárnou výstavbu se společností GOLDBECK, sází na stále nová individuální stavební díla, která jsou dokonale přizpůsobena Vašemu účelu použití. Další výhoda: Výstavba s využitím systému vytváří nejlepší předpoklady pro vysokou energetickou efektivnost!

Inženýrská kompetence a vývoj produktů

Učící se systémy

Systémové součásti našeho stavebního systému jsou zhotoveny z oceli a betonu, ze skla a z hliníku. A přesto jsou živé. Učí se a dále se rozvíjejí. Důvod: Naše vlastní výroba nám umožňuje testovat a optimalizovat jednotlivé materiály, systémy a procesy. Poznatky a zkušenosti z vlastních projektů, měnící se požadavky zákazníků a nové stavební předpisy průběžně přibývají – systémy se tímto způsobem učí. Inženýři společnosti GOLDBECK se přitom dívají i za horizont stanovených norem: Kdo chce formovat stavby budoucnosti, musí přemýšlet nad rámec zajetých konvencí. Stavební standardy představují nejmenší společný jmenovatel, občas ale také stojí v cestě kvalitnějšímu, rychlejšímu nebo hospodárnějšímu řešení. A jelikož inženýři ze společnosti GOLDBECK nalézají nová pragmatická řešení, někdy jsou opět zahrnuta do úředního zpracování pravidel a norem.