Stabilita

Otázka rovnováhy.

Udržitelnost je otázkou vyváženosti. Jde o změnu pohledu z krátkodobého pozorování na dlouhodobé souvislosti. Rozhodujícím faktorem je čas, protože mění dimenze našeho jednání – a také nejednání. Jako rodinné společnosti je nám dlouhodobá perspektiva dobře známá. Kdo vytvořil celoživotní dílo, nechal je růst a chce je uchovat pro příští generace, ten nemůže přemýšlet po čtvrtletích. Myslíme a jednáme udržitelně v ekonomickém, ekologickém a sociálním ohledu. Bereme odpovědnost vůči našim zaměstnankyním a zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí vážně.

Naše stanovisko: Odvětví stavitelství přísluší zvláštní odpovědnost. Významný podíl dnes vypouštěných skleníkových plynů pochází z budov, ještě vyšší je podíl jejich celosvětové spotřeby energie. Využíváním svých inovativních technologických možností usilujeme o udržitelná zlepšení v našem oboru činnosti – a to jak při vývoji našich budov, tak i vnitropodnikově. Vzhledem k tomu, že jde o vzájemnou udržitelnost životních a pracovních oblastí: Udržitelné myšlení je komplexní myšlení. 

„Přebíráme odpovědnost za udržitelnost našeho jednání v podnikatelské, ekologické a sociální oblasti.“
Vedení společnosti GOLDBECK
Systémy GOLDBECK pro administrativní budovy a haly byly Německou společností pro trvalou výstavbu (DGNB) oceněny mnohonásobným certifikátem. Všechny projekty, které jsou realizovány v rámci certifikovaných popisů staveb, tak po dodání a kontrole příslušných dat získávají individuální certifikát společnosti DGNB.

Ekologie- výborná udržitelnost.

Ekologické jednání se vyplatí: S našim způsobem výstavby, se systematizovanými prefabrikovanými díly, realizujeme zejména energeticky úsporné budovy. Abychom každou novou budovu optimálně navrhli,provádíme ve fázi plánování simulaci budovy a tak můžeme reálně předpovědět spotřební hodnoty. Budova je zobrazena jako třírozměrný model mezi budoucími sousedy. Počínaje aprílovým počasím až po zimní slunce, které stojí nízko na obloze, lze adekvátně znázornit solární záření a povětrnostní vlivy ročního období. Pro optimalizované zásobování energií se přesně berou pod lupu faktory jako je stanoviště,orientace, fasáda a podíl okenních ploch. Výsledkem je efektivní využití topení, chlazení a větrání, jakož i osvětlení a zastínění. Také úspěšně provádíme energetickou sanaci budov. S použitím moderní techniky dosáhneme často úrovně novostavby a přiblížíme se standardu pasivního domu,jak ukazuje například školní centrum v Marienheide v Severním Porýní-Vestfálsku. Tam je střešní fotovoltaické zařízení GOLDBECK zkombinované s plynovou blokovou teplárnou a obdrželo za to vyznamenání Intersolar Award 2014. Odůvodnění: Obě technologie se vzájemně výborně doplňují. GOLDBECK dostal mino jiné v roce 2014 jako první podnik DGNB - několikanásobný certifikát pro administrativní a správní budovy od Německé společnosti pro udržitelné stavby (DGNB). Každá nemovitost, která je postavená na základě zde definovaného stavebního popisu, je v budoucnosti automaticky předběžně certifikovaná. Pro udělení vyznamenání se zkoumají a vyhodnocují ekologické, technické a sociálně-kulturní faktory. Vícenásobný certifikát pro systém logistických hal měl GOLDBECK získat již roku 2012. Kdo chce, může s námi vystavět svoji budovu a to navíc klimaticky neutrálně: Ve spolupráci s „Climate Partner“ se stanoví množství skleníkových plynů, které vzniká při realizaci příslušné nemovitosti a které je kompenzováno certifikovanými klimatickými projekty - 100 % klimaticky neutrální stavba. A cesta udržitelnosti, i když jde o efektivní hospodaření s budovami, systematicky pokračuje. S GOLDBECK EnergieMonitor nabízíme technologie pro nové a nebo stávající nemovitosti, které zachycují hodnoty spotřeby a ukazují slabá místa. S pomocí této analýzy lze zpracovat nápravná doporučení ušitá na míru k optimalizaci stavby v reálném provozu.

Zachovat ekonomickou samostatnost, zabezpečit pracovní místa.

GOLDBECK je naskrz nezávislý podnik. V jeho čele stojí rodina, která se i v druhé generaci podílí na řízení, GOLDBECK má solidní finanční základ a tak má volný prostor pro udržitelný obchodní rozvoj. O podnikovém růstu se dnes často kontroverzně diskutuje. Naše stanovisko: Růst naší společnosti je důsledkem dobrých výrobků a služeb,kterých si naši zákazníci cení. Kvantitativní růst proto pro nás nepředstavuje žádnou hodnotu sama o sobě - to spíše kvalitativní růst. Chceme jako atraktivní a jistý zaměstnavatel poskytnout lidem, kteří pro nás pracují, různé možnosti k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji. A chceme naše spektrum služeb pro naše zákazníky kontinuálně rozšiřovat a prohlubovat.