Stabilita

Otázka rovnováhy.

Udržitelnost je otázkou vyváženosti. Jde o změnu pohledu z krátkodobého pozorování na dlouhodobé souvislosti. Rozhodujícím faktorem je čas, protože mění dimenze našeho jednání – a také nejednání. Jako rodinné společnosti je nám dlouhodobá perspektiva dobře známá. Kdo vytvořil celoživotní dílo, nechal je růst a chce je uchovat pro příští generace, ten nemůže přemýšlet po čtvrtletích. Myslíme a jednáme udržitelně v ekonomickém, ekologickém a sociálním ohledu. Bereme odpovědnost vůči našim zaměstnankyním a zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí vážně.

Naše stanovisko: Odvětví stavitelství přísluší zvláštní odpovědnost. Významný podíl dnes vypouštěných skleníkových plynů pochází z budov, ještě vyšší je podíl jejich celosvětové spotřeby energie. Využíváním svých inovativních technologických možností usilujeme o udržitelná zlepšení v našem oboru činnosti – a to jak při vývoji našich budov, tak i vnitropodnikově. Vzhledem k tomu, že jde o vzájemnou udržitelnost životních a pracovních oblastí: Udržitelné myšlení je komplexní myšlení. 

„Přebíráme odpovědnost za udržitelnost našeho jednání v podnikatelské, ekologické a sociální oblasti.“
Vedení společnosti GOLDBECK

Zachovat ekonomickou samostatnost, zabezpečit pracovní místa.

GOLDBECK je naskrz nezávislý podnik. V jeho čele stojí rodina, která se i v druhé generaci podílí na řízení, GOLDBECK má solidní finanční základ a tak má volný prostor pro udržitelný obchodní rozvoj. O podnikovém růstu se dnes často kontroverzně diskutuje. Naše stanovisko: Růst naší společnosti je důsledkem dobrých výrobků a služeb,kterých si naši zákazníci cení. Kvantitativní růst proto pro nás nepředstavuje žádnou hodnotu sama o sobě - to spíše kvalitativní růst. Chceme jako atraktivní a jistý zaměstnavatel poskytnout lidem, kteří pro nás pracují, různé možnosti k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji. A chceme naše spektrum služeb pro naše zákazníky kontinuálně rozšiřovat a prohlubovat.