Historie

Kořeny našeho podniku spočívají v klasických ocelových konstrukcích. Ale pak vytvořila neochvějná víra zakladatele Ortwina Goldbecka nový způsob průmyslové práce ve stavebnictví.

V osmdesátých létech směřuje firmu zcela nově. Již nechce vyrábět pouze ocelové konstrukce, nýbrž budovy na klíč - výstavby v krátké lhůtě, ve vysoké kvalitě a především hospodárně. Jeho metoda: strukturovaná,systematizovaná výstavba. Ortwin Goldbeck nyní realizuje individuálně plánované budovy stavebnicovým systémem. Tímto nahrazuje na stavbě řemeslné činnosti zajištěnou průmyslovou kvalitou. Obtížně kontrolovatelné vlivy- například špatné počasí- jsou zvladatelné. Nový model je zákazníky dobře přijat. GOLDBECK rychle otevírá nové trhy a vyvíjí decentralizovanou prodejní síť. Od roku 1984 přivádí na palubu jako tiché společníky své spolupracovníky, aby se podílovým listy spoluúčastnili úspěchu podniku. Do portfolia jsou přidány související služby. Nové tisíciletí je charakterizováno internacionalizací: Roku 1997 je založen podnik GOLDBECK International. Podnik má nyní pobočky v Čechách, v Polsku, na Slovensku, v Rakousku a ve Velké Británii. Roku 2007 končí generační výměnou jedna éra: Gründer Ortwin Goldbeck předává štafetový kolík svým synům. Přechází do podnikové poradní rady. Společně se čtyřmi dalšími jednateli pokračují Jörg-Uwe, Joachim a Jan-Hendrik Goldbeckovi v životním díle svého otce.

„Vytvoření firemní kultury, ve které se mohou zaměstnanci a také lidé zvenčí se společností a jejím jednáním ztotožnit, je jedním z nejdůležitějších úkolů vedení společnosti.“
Ortwin Goldbeck | Zakladatel společnosti, dnes předseda poradního sboru

Naše založení

 • 1969 Založení podniku 
 • 1973 Založení první pobočky (Hannover): Vzniká náš prodej orientovaný na zákazníka
 • 1984 Společnost GOLDBECK při dosahování úspěchu podniku zapojuje spolupracovníky jako tiché společníky
 • 1988 První výrobní nápad: Haly, administrativní budovy a parkovací domy

Devadesátá léta

 • 1991 Stavba závodu Treuen (Vogtland)
 • 1994 Nákup závodu na výrobu betonových prefabrikátů v Čechách
 • 1997 Založení společnosti GOLDBECK International GmbH
 • 2001 Založení společnosti GOLDBECK Solar

Současnost a budoucnost

 • 2007 Generační výměna v podnikovém vedení
 • 2009 Stavba betonárny v Hammu
 • 2013 Nákup a modernizace závodu na výrobu betonových prefabrikátů v Ulmu
 • 2015 Založení společností GOLDBECK New Technologies a GOLDBECK PROCENTER