Identita

Kdo jsme a co nás pohání

GOLDBECK je rodinný podnik druhé generace. To vypovídá již mnohé o naší identitě. Jako rodinný podnik nás totiž pohání jedinečné hodnoty: Lidskost, smysl pro odpovědnost a motivace. Myslíme dlouhodobě, a ne v kvartálních číslech. Rosteme díky své vlastní síle a díky tomu, že nejsme ovládáni nikým cizím. Jsme hospodářsky nezávislí a chceme, aby tomu tak bylo i nadále.

Důvěra a odpovědnost charakterizují naši vzájemnost. Vyjadřujeme svým spolupracovnicím a spolupracovníkům důvěru, neboť jen tak mohou jednat nezávisle a převzít odpovědnost. Naše jednání určují principy "navrhovat – stavět – pečovat". Strukturovaná výstavba v systému je základem našeho úspěchu. Spokojenost našich zákazníků je naším měřítkem.

„Vlastní odpovědná práce našich zaměstnanců je ve velmi komplexním a dynamickém světě důležitým stavebním kamenem úspěchu naší společnosti.“
Jürgen Eggers | Personální vedoucí společnosti GOLDBECK GmbH

Stabilní vedení společnosti

Profil každé rodinné společnosti je stejně jedinečný jako otisk prstu. Důležitým faktorem našeho profilu je udržitelnost – ekologická a ekonomická.

Více k tématu udržitelnosti ve společnosti GOLDBECK