Identita

Kdo jsme a co nás pohání

GOLDBECK je rodinný podnik druhé generace. To vypovídá již mnohé o naší identitě. Jako rodinný podnik nás totiž pohání jedinečné hodnoty: Lidskost, smysl pro odpovědnost a motivace. Myslíme dlouhodobě, a ne v kvartálních číslech. Rosteme díky své vlastní síle a díky tomu, že nejsme ovládáni nikým cizím. Jsme hospodářsky nezávislí a chceme, aby tomu tak bylo i nadále.

Důvěra a odpovědnost charakterizují naši vzájemnost. Vyjadřujeme svým spolupracovnicím a spolupracovníkům důvěru, neboť jen tak mohou jednat nezávisle a převzít odpovědnost. Naše jednání určují principy "navrhovat – stavět – pečovat". Strukturovaná výstavba v systému je základem našeho úspěchu. Spokojenost našich zákazníků je naším měřítkem.

Společnost GOLDBECK je poháněna technologií.

Naše společnost mohla vyrůst díky inženýrům. Naše jádro se skládá z oceli a betonu, principem naší činnosti je výstavba z prvků za pomoci systému. To je jedna naše stránka.

Společnost GOLDBECK je firma poháněná zákazníky.

Angažovaní lidé pomohli našemu podniku v růstu. Naše jádro se skládá z pochopení požadavků zákazníka, z nadšení pro estetiku a hospodárnost. Principem naší činnosti je kultura orientace na zákazníka a odpovědnost. To je naše druhá stránka.

Obě strany společně vytvářejí jeden celek. Společně vytvářejí naši sílu.

„Vlastní odpovědná práce našich zaměstnanců je ve velmi komplexním a dynamickém světě důležitým stavebním kamenem úspěchu naší společnosti.“
Jürgen Eggers | Personální vedoucí společnosti GOLDBECK GmbH

Stabilní vedení společnosti

Profil každé rodinné společnosti je stejně jedinečný jako otisk prstu. Důležitým faktorem našeho profilu je udržitelnost – ekologická a ekonomická.

Více k tématu udržitelnosti ve společnosti GOLDBECK