Na první pohled

Společnost

GOLDBECK

GOLDBECK je rodinný podnik. Navrhujeme mnoho druhů budov, stavíme je a pečujeme o ně. Systematizované prvky, ze kterých jsou naše budovy sestaveny, z větší části sami vyrábíme. Díky husté síti našich poboček jsme blízko svým zákazníkům. Kdo staví se společností GOLDBECK,dostane všechny služby z jednoho zdroje.

Naše identita – kdo jsme a co nás pohání

Čísla, data, fakta

50. obchodní rok skončil 31. 3. 2019. I v obchodním roce 2018/19 prokázala skupina GOLDBECK výkonnost a stabilitu. Celkový obrat činil 2,93 mld. €. Počet zaměstnanců vzrostl na 6 690, aktuálně má společnost asi 7 000 zaměstnanců. 

  • přes 70 poboček v Německu a v evropských zemích 
  • závodů (Bielefeld, Hamm, Plavno, Ulm, Kutná Hora, Tovačov (CZ), Lodz, Torun, Rakowice Male (PL))
  • 2 systémová centra (Bielefeld, Hirschberg)


Více informací

Lars Luderer
„Pro naše zákazníky chceme lépe propojit výstavbu a na ni navazující další služby. Naši zákazníci by měli mít možnost plně se soustředit na své úkoly.“
Lars Luderer | Jednatel společnosti, GOLDBECK GmbH

Vedení společnosti GOLDBECK GmbH

Přejít k vedení společnosti

„Vytvoření firemní kultury, ve které se mohou zaměstnanci a také lidé zvenčí se společností a jejím jednáním ztotožnit, je jedním z nejdůležitějších úkolů vedení společnosti.“
Ortwin Goldbeck | Zakladatel společnosti, dnes předseda poradního sboru

Metr krychlový Beton a 70 000 tun oceli lze ročně zpracovat v šesti závodech společnosti GOLDBECK.

Historie

Kořeny našeho podniku spočívají v klasických ocelových konstrukcích. Ale pak vytvořila neochvějná víra   zakladatele Ortwina Goldbecka nový způsob průmyslové práce ve stavebnictví.

přejít k historii

Systémové centrum: Výstavní hala GOLDBECK s modely objektů v originální velikosti. Technické a stavební detaily jsou volně k dispozici. Součástí je zákaznické fórum, které díky 3D vizualizacím a předvedení reálných vzorků umožňuje získat bližší představy o plánované budově

Komunikace

Mluvit spolu, pochopit technologii

Chceme s našimi zákazníky diskutovat. Zcela přímo, prostřednictvím místní kontaktní osoby. Ale také pomocí médií. Například pomocí informačních filmů, prospektů a provozních příruček, pomocí našich webových stránek a pomocí tabletů našich prodejních techniků. V našem časopise pro zákazníky "GOLDBECK magazin" pravidelně informujeme o aktuálním dění v podniku. Naše největší média mají ale formát XXL: systémová centra v Bielefeldu a v Hirschbergu. Zde platí princip: Mluvit je dobré. Ukázat je lepší! Během osobního rozhovoru se zde objasní spousta detailů - zcela jednoduše, protože je před sebou vidíte. Neboť obtížná technika je náhle dobře srozumitelná, když ji lze pochopit do slova a do písmene. Tak vzbuzujeme nadšení a radostné očekávání. To nejdůležitější: Takto pomáháme zákazníkům, aby mohli učinit trvalá rozhodnutí na základě spolehlivých výchozích faktů.