Společnost GOLDBECK plánuje a staví

administrativní budovy

Administrativní budovy pro přítomnost a budoucnost.

Již 40 let staví společnost GOLDBECK administrativní budovy: Individualisty ve formě a funkci, které již dnes splňují požadavky zítřka. Pro tento účel jsme sdružili veškeré své kompetence. V našem integrálním plánovacím týmu pracují ruku v ruce architekti a inženýři z oddělení plánování staveb a z oddělení technického vybavení budov. Setkává se zde projekční kompetence u interdisciplinárních odborných dovednostech a velké množství kancelářského know-how. Přímý přístup: komplexní nabídka služeb od společnosti GOLDBECK. Doprovázíme uživatele jako klienta v plném rozsahu – od počátečního nápadu až po úspěšný provoz.

Centrála DHPG

Moderní, funkční a atraktivní

Zobrazit referenci

Široká škála možností

Volná hra s architektonickými množnostmi u nás dostává systém. Tvar a funkce volného prostoru sledují stanovená pravidla. To je náš způsob, jak rychle a hospodárně dosáhnout individuality.

→ Další reference

Pohodlí v kanceláři

Orientace do budoucnosti a blízkost vývojovým trendům 

Jsme přesvědčeni o tom,že naše budovy mají být rozhodně postaveny tak, aby se v nich uživatel cítil dobře. Proto jsme stanovili stupně pohodlí GOLDBECK.

  • Standardní
  • Prémiový
  • Prémiový-plus

Dovolte nám, abychom společně vybudovali Vaši komfortní zónu.

Osm kritérií pro komfort

Tři komfortní stupně

Jedno individuální řešení

 

Váš kontakt