Svět produktů

GOLDBECK

„V roce 1988 vznikl první výstup naší koncepce produktů: Haly, kancelářské budovy a parkovací domy“
GOLDBECK | Historie

Architektura pro náročné

- hospodárné stavby s využitím systému

Naše paleta výrobků je rozdělena na velký počet odvětví, výchozím bodem naší práce však zůstává stále totéž: GOLDBECK staví na bázi průmyslově vyrobených systémových dílů, rychle, ekonomicky a s dodávkou na klíč. Jednotlivé prvky našeho systému jsou přitom flexibilně navzájem přizpůsobeny tak, že umožňují vysokou míru volnosti při plánování. Opakující se stavební prvky, které umožňují hospodárnou výstavbu se společností GOLDBECK, sází na stále nová individuální stavební díla, která jsou dokonale přizpůsobena Vašemu účelu použití. Další výhoda: Výstavba s využitím systému vytváří nejlepší předpoklady pro vysokou energetickou efektivnost!

Administrativní budovy

Již 40 let staví společnost GOLDBECK administrativní budovy: Individualistické ve formě a funkci...

→ Více k administrativním budovám

Parkovací domy

GOLDBECK staví zdaleka nejvíce parkovacích domů v Německu...

→ Více k parkovacím domům

Haly

Funkčnost, flexibilita a ekonomická efektivnost – tak zní požadavky na současné budovy hal...

→ Více k halám

Váš kontakt

Další témata

Výstavba haly je složitý, komplexní úkol. Ten začíná výběrem vhodného pozemku, pokračuje plánováním vhodných materiálů a konstrukcí stavby a končí samotnou realizací stavby.

Parkovací dům Schilde

Parkovací dům, vysoké požadavky na fasádu