Centrála DHPG, Bonn

Referenční objekt Administrativní budovy

Rok výstavby: 2014
Doba výstavby: 16 měsíců
Velikost: 16 000 m² užitné plochy

Moderní, funkční a atraktivní

Nové sídlo společnosti splňuje všechny požadavky zaměstnanců

Společnost GOLDBECK a architektonická kancelář Schmitz postavily v Kolíně v bonnské městské části blízko části Museumsmeile moderní pracoviště pro 170 zaměstnanců společnosti DHPG. Společnost GOLDBECK zhotovila tuto budovu s využitím typické systémové technologie, která splňuje veškeré požadavky na moderní pracoviště: Všechny kanceláře mají stejný standard, patro pro vedoucí bylo zrušeno a pracovní prostory se střídají se světlými útulnými centrálními zónami.

Další reference

Všechny reference

Pozemkový úřad

Správní budova s parkovacím domem, projekt PPP

Parkovací dům Schilde

Parkovací dům, vysoké požadavky na fasádu

Další témata

Výstavba haly je složitý, komplexní úkol. Ten začíná výběrem vhodného pozemku, pokračuje plánováním vhodných materiálů a konstrukcí stavby a končí samotnou realizací stavby.

tři sportovní haly se třemi hřišti ve městě Münster

V květnu 2004 se společnost GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP) po výběrovém řízení v rámci celé Evropy s asi 30 zájemci stala vítězem pro tento projekt PPP-projektu města Münster.

Druhý stupeň ZŠ v Barleben

V únoru 2006 se společnost GOLDBECK Public Partner GmbH (GPP) ve dvoukolovém výběrovém zadávacím řízení, v rámci celé Evropy se zúčastnilo více než deset společností, stala vítězem pro tento pilotní projekt spolkové země Sasko-Anhaltsko.