Vytvoříme rozlišení pro vaši kariéru

Společně k úspěchu – se systémem a inovací

Podnikatelsky myslet a vykonávat něco mimořádného

Stavíme na dlouhodobém úspěchu, férovosti v jednání se spolupracovníky a zákazníky i inovacích v oblasti našich výrobků a procesů. Lidé, kteří u nás pracují, se od počátku mohou aktivně a tvořivě podílet na projektech. Přitom každý profituje z celopodnikové sítě angažovaných kolegů GOLDBECK, kteří táhnou za jeden provaz. Výzvy vítáme a představují pro nás způsob, jak díky nim dále růst.

Získejte více informací a staňte se zaměstnancem společnosti GOLDBECK!

Vývoj kariéry ve společnosti GOLDBECK

V popředí stojí individualita

Je jedno, zda se jedná o odborníky, běh projektu nebo (budoucího) vedoucího pracovníka – podporujeme potenciál našich zaměstnanců! Díky rozmanitým pozicím ve společnosti GOLDBECK a růstu společnosti se v ní stále otevírají nové možnosti vývoje kariéry. Zda na určité pozici budete pracovat dlouhodobě, nebo se dále budete odborně nebo hierarchicky zdokonalovat, závisí zcela na Vás. Ke vhodným programům pro zdokonalování ve společnosti obdržíte na každé pozici nabídku podpory, která je pro Vás vhodná, např. v rámci zdokonalování našeho oboru a jeho vedoucích pracovníků.

Rozlišujeme více než 150 konstrukčních prvků.
Ale známe jen jeden způsob
postupného budování.
Rozlišujeme více než 60 koncepcí hal.
Ale známe jen jeden druh
respektu.
Rozlišujeme více než 50 variant energetické účinnosti.
Ale známe jen jeden způsob
profesionální práce.
Rozlišujeme více než 30 druhů nosných konstrukcí.
Ale známe jen jeden druh
důvěry.
Rozlišujeme více než 100 betonových prvků.
Ale známe jen jeden druh
odpovědnosti.
Rozlišujeme více než 80 fasád parkovacích domů.
Ale známe jen jeden druh
spolehlivosti.

Společnost GOLDBECK jako zaměstnavatel

Sociální prostředí, atraktivní rámcové
podmínky a možnosti rozvoje

Radost z každodenní práce vzniká, když může člověk prokázat své schopnosti v prostředí, které se komplexně zabývá vlastními potřebami. Snažíme se o to prostřednictvím atraktivních rámcových podmínek a rozmanité nabídky od zapracování až po podporu v rodinných a zdravotních záležitostech.

Rodinný podnik s dlouhodobou perspektivou.

V podniku GOLDBECK pracují lidé, kteří podnikatelsky myslí a chtějí vykonávat něco mimořádného.

Jsme podnik, který vsází na dlouhodobý úspěch a férovost v jednání se spolupracovníky a zákazníky. Lidé, kteří u nás pracují, mají možnost se od začátku aktivně a tvořivě podílet na projektech a s potěšením růst s novými výzvami. Naši spolupracovníci jsou nositelé podnikové kultury. Stavíme na jejich odborné a osobní kompetenci. Jejich ochota angažovat se pro podnik a ztotožnit se s podnikovými hodnotami nás dělá silnými. Pokud jste v tom rozpoznali šanci, tak se podívejte na naše vypsané

nabídky pracovních míst zvlášť pozorně - a promluvte si s námi o nich.

Těšíme se, že Vás poznáme!

 

 

Pro vysoké školy a spolupracující partnery

Věda a praxe – vzájemně ze sebe profitují

Intenzivní spolupráce s vybranými vysokými školami je pro společnost GOLDBECK velmi důležitá, protože zaměstnanci společnosti GOLDBECK zahajují v rámci programu pro zmocněnce vysokých škol udržitelnou spolupráci s našimi partnerskými vysokými školami. Prostřednictvím exkurzí, odborných přednášek a návštěv stavenišť získávají studenti praktický pohled na naši společnost.