Vytvoříme rozlišení pro vaši kariéru

Společnost GOLDBECK jako zaměstnavatel

Sociální prostředí, atraktivní rámcové
podmínky a možnosti rozvoje

Radost z každodenní práce vzniká, když může člověk prokázat své schopnosti v prostředí, které se komplexně zabývá vlastními potřebami. Snažíme se o to prostřednictvím atraktivních rámcových podmínek a rozmanité nabídky od zapracování až po podporu v rodinných a zdravotních záležitostech.

Rodinný podnik s dlouhodobou perspektivou.

V podniku GOLDBECK pracují lidé, kteří podnikatelsky myslí a chtějí vykonávat něco mimořádného.

Jsme podnik, který vsází na dlouhodobý úspěch a férovost v jednání se spolupracovníky a zákazníky. Lidé, kteří u nás pracují, mají možnost se od začátku aktivně a tvořivě podílet na projektech a s potěšením růst s novými výzvami. Naši spolupracovníci jsou nositelé podnikové kultury. Stavíme na jejich odborné a osobní kompetenci. Jejich ochota angažovat se pro podnik a ztotožnit se s podnikovými hodnotami nás dělá silnými. Pokud jste v tom rozpoznali šanci, tak se podívejte na naše vypsané

nabídky pracovních míst zvlášť pozorně - a promluvte si s námi o nich.

Těšíme se, že Vás poznáme!