GOLDBECK Gebäudemanagement für Produktion, Logistik, Büro und Entertainmentcenter

Vše na zřeteli – a to stále.

GoldbeckSlužbyManagement budovTechnický servis

Technický servis

Rychle, v nejbližší blízkosti, proaktivně

Je dobré, když se poruchy rychle odstraní. Lepší je ovšem, když k nim vůbec nedojde. O to se stará technický servis GOLDBECK Facility mamagementu. Pravidelnými inspekcemi, technickou údržbou a opravami, jakož i kdykoliv dosažitelnou poruchovou službou, působí jako ochranný štít před drahými ztrátovými dobami. Pro podnikovou skupinu GOLDBECK je typické: Jednotlivé odborné oblasti jsou vzájemně co nejlépe propojeny a proto spolupracují obzvlášť efektivně. Hustá síť poboček zajišťuje krátké cesty a možnost rychle reagovat. Příslušné operační středisko zajišťuje dokumentované postupy a spolehlivé, jakož i obezřetné plánování termínů zdokonaluje servis.

  • elektrotechnika (také fotovoltaik)
  • zásobovací technika/hygiena
  • mechanika
  • thermografie v budovách a technických zařízeních
  • úzká spolupráce s organizacemi odborných znalců