Závod Bielefeld Kovové konstrukce - závod Bielefeld Závod Bielefeld Závod Vogtland Závod Vogtland Závod Vrdy Závod Vrdy Závod Hamm Závod Hamm Závod Hamm
GoldbeckPodnikVýroba

Výroba

Bezpečnost díky kontrolované vlastní výrobě

GOLDBECK vyrábí stavební prvky pro ocelové nosné konstrukce a hliníkové prvky v závodech v Bielefeldu a v Treuenu (Vogtland). Zároveň vlastní 4 závody na výrobu betonových prefabrikátů - 2 závody v Německu (Hamm (Vestfálsko) a Ulm) a 2 závody v ČR (Dolní Bučice a Tovačov). V těchto výrobních závodech se za použití nejmodernější techniky realizuje velká část našich stavebních výkonů – průmyslová prefabrikace stavebních dílů. Protože náš podnik poskytuje celý řetězec tvorby hodnot od plánování přes detailní konstrukce a výrobu až po montáž ve vlastním podniku, můžeme inovace razit s předstihem nejen v dílčích oblastech, nýbrž v komplexním rozsahu těchto kroků. Tak spojuje GOLDBECK systémovou výstavbu s inženýrským uměním – ve službách pro naše zákazníky.

Průmyslová výroba je klíčem pro nejvyšší kvalitu, ekonomičnost a rychlou dobu výstavby: Systematizované prvky vyrábíme ve velkém počtu kusů a ve stále stejné kontrolované kvalitě. Povětrnostní vlivy na staveništi mají značně menší vliv na vývoj stavebních prací, systematizace prvků a procesů umožňuje krátké montážní doby.

Kvalita na základě sériové výroby

Čtyři závody GOLDBECK mají roční kapacitu ke zpracování 70 000 tun oceli a 210 000 kubických metrů betonu.