Uwe Kamann, Jan-Hendrik Goldbeck, Uwe Brackmann, Jörg-Uwe Goldbeck (mluvčí a vedení podniku), Christian Schnieder, Lars Luderer

GoldbeckPodnikVedení společnosti

Vedení společnosti

Motivace, zodpovědnost a humánnost

Strukturovaná výstavba pomocí systému je základem našeho úspěchu. Vykazujeme mimořádnou kompetenci od plánování až po péči o nemovitost. Přitom je naším měřítkem užitek, který požadují zákazníci. Kromě požadované kvality je prioritou ekonomičnost, rychlost a energetická efektivnost. Bezpodmínečnou součástí naší strategie je vlastní průmyslová výroba podstatných stavebních dílů. Stálými inovacemi chceme být na trhu v předstihu. Prostřednictvím regionálně působících poboček v Německu a Evropě nabízime naše výrobky a služby. Každá pobočka pracuje samostatně jako vlastní podnik - přímo na místě se zákazníkem. Naše finanční solidnost poskytuje finanční rámec pro růst a jistotu našich pracovníků a obchodních partnerů. Naše hlavní hodnoty jsou motivace, odpovědnost a humánnost.