GoldbeckPodnikHistorie

Historie

Kontinuita a dynamika

Sedmdesátá léta

Náš podnik, založený v roce 1969, má své kořeny ve výrobě klasických ocelových konstrukcí. Firma, vystupující tehdy pod názvem "GOLDBECK Stahlbau KG" (GOLDBECK ocelové konstrukce), shromažďovala zkušenosti formou typických individuálních zakázek, jejichž vyúčtování se provádělo podle tonáže oceli.

 

Osmdesátá léta

Pro druhou dekádu v historii podniku jsou příznačné tyto tři podstatné charakteristiky:
K docílení optimálního užitku pro zákazníka rozšiřuje GOLDBECK svoji kompetenci z ocelových konstrukcí jako jediného oboru činnosti až po stavby na klíč.
Aby byla možná racionální průmyslová výroba ocelových prvků, rozvíjí podnik prefabrikaci a systematizaci konstrukčních dílů a pracovních postupů na vyzrálé stavební systémy.
Za účelem poskytování péče zákazníkovi na místě a zohlednění regionálního aspektu výstavby buduje podnik GOLDBECK celoplošnou síť poboček.
Aby název podniku odpovídal tomuto zaměření, vystupuje pod názvem "GOLDBECKBAU – Gebäude aus Stahl und Aluminium" (GOLDBECKBAU - budovy z oceli a hliníku).

 

Devadesátá léta

Třetí desetiletí, 90. léta, je dekádou rozvoje s každoročně dvoumístnou mírou růstu. V krytí zakázek, nejdříve zajištěných výstavbou v nových spolkových zemí, zdokonaluje GOLDBECK paletu výrobků především v oblasti služeb. Její kompetence nyní sahají od rozvoje nemovitostí a know-how v oblasti financování přes stavby na klíč až po péči o budovy, Facility Management. Užitek pro zákazníka, kterého lze dosáhnout propojením různých oblastí podnikání, je vyjádřen aktuálním obchodním názvem "GOLDBECK" se sloganem "koncepce – výstavba – péče".

 

Od roku 2000

Růst skupiny se již nezaměřuje na Německo – stavební výkony na klíč nyní GOLDBECK dodává i ve střední Evropě, Velké Británii, Rakousku a Švýcarsku. Paleta produktů se rozšiřuje o solární zařízení, renovace a partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership). Od poloviny desetiletí vyvíjí inženýři podniku GOLDBECK v mezioborových týmech energeticky efektivní koncepce. Podnik dnes nabízí veškeré stavby a služby v oblasti průmyslových a komunálních nemovitostí. Směr vývoje do budoucna byl pevně nastolen.