Praktikum bei GOLDBECK – Menschen

Praxe

Praxe u firmy GOLDBECK

Firma GOLDBECK nabízí rozličné praxe, při kterých mají studenti takových oborů jako je stavební inženýrství, architektura, hospodářské funkční
inženýrství a podniková ekonomie možnost aplikovat své teoreticky získané vědomosti v praxi a prohloubit je. Praxi lze realizovat  prevážně v těchto oblastech:

Projektování nosných konstrukcí (Bielefeld, Treuen)
Konstrukce (Bielefeld, Treuen)
Vedení stavby (pobočky)
Ekonomické vedení zakázky (pobočky)