Karriere bei GOLDBECK – Positionsbeschreibungen (Karriereportal)
GoldbeckLidské zdrojeZadejteFunkční místa

Funkční místa

Funkční místa u firmy GOLDBECK

U firmy GOLDBECK neexistují pracoviště, na kterých byste nepostoupili dál. GOLDBECK nabízí funkční místa, která můžete naplnit svými představami. Pokud se budete den co den svými schopnostmi a nápady zasazovat za firmu, budete tak sami aktivně pracovat na rozvoji své osobnosti.

Stavbyvedoucí / Projektant

Stavbyvedoucí a projektanti se decentralizují do poboček Goldbecku. Stavbyvedoucí jsou odpovědní za provádění staveb, což znamená, že: výkony subdodavatelů musí být vypsány, hlídány, předány a regulovány ve spolupráci s vlastními výkony Goldbecku. Projektanti koordinují projekt podle stavebního provedení s ohledem na všechny technické, termínové a hospodářské aspekty projektu. Projektování doprovází projekt od objednávky až po jeho předání.

Úkoly:
• zadat a vypsat výkony subdodavatelů
• koordinovat a dohlížet na provádění staveb a průmyslových objektů
• vyúčtovat a předat projekt

Váš profil:
Úspěšně ukončené studium stavebního inženýrství nebo architektury a nejlépe rok praxe v oboru provádění staveb na klíč.
Uvítáme orientaci na cíle a projekty, schopnost rozhodování a přebírání odpovědnosti.

Projektant TZB (technické zabezpečení budov)

Odborní inženýři mají za úkol: připravit, vypsat, optimalizovat a zaslat elektro, topení, větrání a sanitární instalaci na subdodavatele. Kromě toho jsou zodpovědní za odborné vedení stavby a sledování nákladů a termínů. V projektovém týmu úzce spolupracují s pobočkami.

Úkoly: 

• návrh a realizace na bázi našich produktů

• vypracování seznamu výkonů

• zadání výkonů subdodavatelům

• odborné vedení stavby včetně kontroly nákladů

• rozvíjení koncepce systému

Váš profil:

Úspěšně ukončené studium Dipl. Ing. elektrotechnika nebo bezpečnostního technika a získané zkušenosti v plánování a vedení stavby technického zařízení. Rádi uvítáme ctižádostivé absolventy vysokých škol pro tuto náročnou pozici. 

Projektování

Projektování

Projektanti jsou zodpovědní za návrhy a plánování v pobočkách Goldbecku. Při návrhu plánu jsou brána v potaz přání zákazníků s ohledem na elementární druh stavby a Goldbeck systém. U realizačního plánování bude promítnuta veškerá plánovaná vnitřní výstavba.

Úkoly:

• vypracovat realizační výkresy a detailní plány pro výstavbu

• sestavit projekty podle přání zákazníka

• vypracovat návrhy projektů a nabídkových výkresů

Váš profil:

Úspěšně ukončené studium stavebního inženýrství nebo architektury a ideálně více let praxe v plánování průmyslových projektů na klíč. Kreativita a vnímavost vítána.